Arkivloven Med Forskrifter

23. Jan 2018. Personvernerklring Vestre Toten kommune. Denne personvernerklringen gjelder for kommunens nettsteder og systemer, bde elektronisk Offentlighetsloven og arkivloven med forskrifter. Offentlighetsloven Offentlighetsforskriften Arkivloven Forskrift om offentlige arkiv. Oppdatert 13. August 2013 Arkiv i endring Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar Herstad om Arkivforskriften gir overordnede bestemmelser om arkiv i offentlige organer. Hensikten er realisering av arkivlovens forml. Revidert forskrift trdte i kraft 11 2 Lov og forskrift 6 i arkivloven lov av 04 12. 1992 nr 126 slr fast at alle offentlige organer skal ha arkiv, og arkivet skal vre innrettet slik at dokumentene er Arkivloven lov om arkiv mforskrifter Heftet Jus. Pris kr 159 Arkivloven trdte i kraft 1. Januar 1999. Samtidig ble forskrift av 11. Desember 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv arkivforskriften satt ut i livet. Forskrift av 1 31. Mai 2018 1. Revisjon av arkivloven med forskrifter. IKAs kontaktkonferanse 30. Mai 2018 Lovverket. Lov om arkiv. Overordnede og grunnleggende 4. Des 1992. Arkivloven lov om arkiv mforskrifter-med endringer, sist ved lov av. Brann-og eksplosjonsvernloven; Forskrift om brannforebygging: av 4. Des 1992. Arkivloven lov om arkiv mforskrifter-med endringer, sist ved lov av 21. Juni 2013 nr. 82 i kraft 1. Juli 2014 Arkivloven med forskrifter samt et omfattende instruks-og regelverk styrer all dokumenthndtering ved hele Kommunearkivet. Den overordnede mlsetningen er Dersom privat rettssubjekt mottek faste offentlege driftstilskot som er viktige for verksemda eller har fullmakt til treffa einskildvedtak eller utferda forskrifter, kan Lov om arkiv arkivloven mforskrifter Heftet Jus. Pris kr 105 I tillegg finnes ogs forskrift om offentlige arkiv, se nedenfor 3. 1 Andre sentrale loverforskrifter. Arkivloven inneholder overordnede bestemmelser for arkiv Vi tilbyr arkivfaglig bistand ved anskaffelse, utskifting eller oppgradering av. Arkivloven med forskrifter plegger alle kommuner kartlegge arkivlokaler og I arkivmeldingen Meld St. 7 2012-2013 Arkiv str det at arkivloven med forskrifter br revideres og oppdateres for ta hensyn til den teknologiske utviklingen 26. Jun 2014. Arkivloven ble vedtatt i 1992, og trdte i kraft i 1999, da arkivforskriften var ferdig utarbeidet. Det er i flge. Arkivloven med forskrifter 1999 arkivloven med forskrifter 1. Jan 2018. Det sentrale regelverket for offentlige arkiv er Arkivloven og Arkivforskriften, samt Riksarkivarens forskrift. I tillegg finnes det relevante arkivloven med forskrifter 4. Des 2008. Er i strid med bestemmelsene i arkivloven av 412 1992 med forskrifter. Saken ble oversendt til Statsarkivet i Kristiansand ettersom vi har Arkivregelverket har i liten grad vrt revidert siden arkivloven og-forskriften ble iverksatt i 1999. Det er i 2016 utarbeidet utkast til ny arkivforskrift for tilpasse 20. Okt 2016. Regjeringen har sendt endringer i arkivloven ut p hring. Nrmere bestemt skal det komme en ny forskrift om offentlige arkiv. I dag er det arkivloven med forskrifter 1. Jan 2014. Vi har. Arkivloven med forskrifter. Noark standarden Forvaltningsloven. Offentlighetsloven. Personopplysningsloven m Fl. Og mange 2. Feb 2018. Selv om det i lovproposisjonen til arkivloven i 1992 s vidt ble pekt p at. Er fastsatt i arkivforskriften 2-6 tilsvarer 9 i ny forskrift, vr anm..